Deklaration i Norge

Du som har ett skattekort med så kallad Kildeskatt (25%) ska INTE deklarera överhuvudtaget. Hela denna sidan om deklaration gäller bara dig som har valt att INTE ha kildeskatt. Det vanligaste är då att man har skattekort 7100.

Skatteavdrag kommer inte alltid automatiskt, utan du måste ibland begära dem själv i deklarationen. Det är viktigt att du fyller ut deklarationen rätt, annars kan du få mindre skatteåterbäring än vad du egentligen har rätt till. I värsta fall kan du få restskatt. Får man restskatt är det ingen panik - man kan alltid överklaga i efterhand och vi hjälper dig gärna med det, om det skulle ske.

Norska deklarationen är tillgänglig elektroniskt från ca 1 april.
Deklarationen i pappersform skickas ca 1 april till den adress du registrerat hos Skatteeaten. Om du gett Skatteetaten besked om att du bara vill ha deklarationen elektroniskt så får du ingen pappersdeklaration. Man brukar istället få ett mail /sms med en påminnelse om att deklarera.

Sista inlämningsdag för deklarationen är 30 april. Får du ingen deklaration hemskickad och inte vet vart du hittar deklarationen på Internet, så borde du kontakta norska Skatteetaten. Deras telefonnummer är +47 800 80 000.

Om du inte hinner deklarera innan 30 april är det ingen panik. Till och med 30 april kan du begära uppskov i 30 dagar. Tag då kontakt med Skatteetaten på +47 800 80 000 eller ansök genom denna länken.

Korrekt postadress !!!!!

All korrespondens från Skatteetaten blir skickad till den postadress du uppgivit när du sökte om skattekort i Norge. Det är många som av misstag uppgett fel postadress, t.ex. adressen där man bodde när man jobbade i Norge. Om du uppgett fel adress så missar du viktiga brev. Dessutom kan känsliga personuppgifter hamna i fel händer.

Du ändrar din postadress med två metoder:

Metod 1.
Du kan använda denna blanket, som du skickar med vanlig brevpost till:

Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
0134 Oslo

Kom ihåg att lägga med en kopia av ditt pass i brevet.

Metod 2.
Du kan också ändra adress elektroniskt, men du måste då ha tillgång till altinn.no. Klicka på denna länk för att gå till elektronisk ansökan om adressbyte.

Deklarera på internet

Att deklarera på Internet är mycket enklare än att deklarera på papper, och dessutom får du tillbaka eventuell skatteåterbäring snabbare. För att kunna deklarera på Internet måste du registrera dig på Altinn.no

Du kan enkelt registrera dig och beställa inloggnings-koder genom denna sida. OBS! Innan du beställer koder bör du försäkra dig om att Skatteetaten har din korrekta postadressadress! (Se avsnittet ovan.)

Du som fått en pappersdeklaration kan ändå deklarera på Internet. Det är upp till dig vad du väljer.

Avdrag

Nedan följer en lista på typiska avdrag för svenskar/utlänningar som arbetar i Norge.
Skatteavdrag betyder att en viss del av din lön blir skattefri - motsvarande storleken på avdraget.

Minstefradrag

Detta avdrag står under punkt 3.2.1. i Skattemeldingen. Är det fel så korrigerar du det i punkt 3.2.1. och skriver in rätt siffra.

"Minstefradraget" är något som kommer automatiskt i skattemeldingen, men det är inte alltid det är korrekt och då måste du korrigera det. Principen är att om man befunnit sig i Norge hela året, så har man rätt till fullt minstefradrag. Minstefradragets storlek baseras dels på hur många månader man befunnit sig i Norge och dels på hur mycket man tjänat totalt under kalenderåret.

För att räkna ut om du har fått korrekt Minstefradrag kan du gå in på Skattekalkylatorn, via denna länk.

Välj föregående års årtal (alltså året du jobbade i Norge). Välj om du är gift eller ogift. Födelseår.
Om du varit i Norge mindre än 12 månader det aktuella året, så ska du kryssa för ”Bosatt i Norge deler av året” och välja det antal påbörjade månader du befunnit dig i Norge det aktuella året. Med påbörjade månader menas att om du t.ex. varit i Norge 1 juni - 1 juli, så är juli en påbörjad månad. Du ska i det exemplet välja 2 månader i Norge, trots att du alltså bara varit i Norge 1 månad och 1 dag. Du hoppar över Finnmarksfradrag.
Sedan klickar du på ”Videre".

I ruta 2.1.1. fyller du ut hur mycket du tjänat totalt under året. Du uppger bruttolön, alltså hur mycket du tjänat innan skatt. Denna information finner du enklast i den sista lönespecifikationen från din arbetsgivare. Där borde stå hur mycket lön du fått ut totalt under året.

Strax under ruta 2.1.1. kommer det stå hur mycket Minstefradrag du har rätt till.
Längst ner på sidan står det också hur mycket skatt totalt du ska betala totalt för hela året.

Om summan Minstefradrag som står i den deklarationsblankett/skattemelding som du fått från Skatteetaten, är lägre än summan som står i kalkylatorn, så måste du göra något åt det. Det samma gäller om summan skatt som står i kalkylatorn är lägre, än vad som står i din deklaration. Du måste då korrigera Minstefradraget i deklarationen. Logga in dig på din elektroniska deklaration via Altinn.no för att korrigera siffran, eller gör det i din pappersdeklaration.

Utvidet fradragsrett

Detta avdrag skriver du in under punkt 3.2.1 i Skattemeldingen.

Utvidet fradragsrett gäller främst studenter eller dig som av någon anledning haft din huvudsakliga inkomst i Norge. Det gäller också i princip endast dig som är ogift. Om 90% av din sammanlagda årsinkomst kommer från Norge, så har du rätt till "Utvidet fradragsrett". Detta betyder att du har rätt till fullt Minstefradrag även om du bara befunnit dig i Norge en del av året.

Obs! studielån och studiebidrag räknas inte som inkomst. Det är bara inkomst av tjänst eller kapital som räknas.

Exempel:
Du har under året tjänat 90.000 kr i Norge och 10.000 kr i Sverige. Eftersom din norska inkomst är minst 90% av den totala årsinkomsten så har du rätt till Utvidet fradragsrett = fullt minstefradrag.

Om du har rätt till Utvidet fradragsrett så gör följande:

Gå in på Skattekalkylatorn via denna länk.

Välj föregående års årtal (alltså året du var i Norge och jobbade).
Välj att du är ogift samt födelseår.
Kryssa INTE i rutan ”Bosatt i Norge deler av året”!!
Hoppa över Finnmarksfradrag.
Sedan klickar du på ”Videre”.

I ruta 2.1.1. fyller du ut hur mycket du tjänat totalt under året. Du uppger bruttolön, alltså hur mycket du tjänat innan skatt. Denna information finner du enklast i den sista lönespecifikationen från din arbetsgivare. Där borde stå hur mycket lön du fått ut totalt under året.

Strax under ruta 2.1.1. kommer det stå hur mycket Minstefradrag du har rätt till.
Längst ner på sidan står det också hur mycket skatt totalt du ska betala totalt för hela året.

Om summan Minstefradrag som står i den deklarationsblankett/skattemelding som du fått från Skatteetaten, är lägre än summan som står i kalkylatorn, så måste du göra något åt det. Det samma gäller om summan skatt som står i kalkylatorn är lägre, än vad som står i din deklaration. Du måste då korrigera Minstefradraget i deklarationen. Logga in dig på din elektroniska deklaration via Altinn.no för att korrigera siffran, eller gör det i din pappersdeklaration.

10% Standardavdrag för utländska arbetstagare

Detta avdrag skriver du in under punkt 3.3.7. i Skattemeldingen

Detta avdrag kan man alltid söka det två första åren man jobbar i Norge, oavsett hur många dagar du befinner dig i Norge.

Därefter kan du fortsatt söka avdraget om du uppfyller båda av följande två kriterier:
1. Du har befunnit dig i Norge mindre än 183 dygn under året,
2. Du har befunnit dig i Norge mindre än 270 dygn under de sista tre åren.

Standardavdraget är 10% av din skattepliktiga inkomst. (Denna finner du under 2.1 i Skattemeldingen). Standardavdraget är max 40.000 kr.

Exempel:
Du har tjänat 100.000 kr under 2017 i Norge. Standardavdraget är 100.000 x 0,1 = 10.000 kr.

Exempel:
Du har tjänat 500.000 kr under 2017 i Norge. Eftersom 500.000 x 0,1 ger en högre summa än 40.000 så blir Standardavdraget exakt 40.000 kr.

Pendlaravdrag

Lägg märke till att Pendlaravdrag inte kan kombineras med 10% Standardavdrag för utländska arbetstagare. Man får alltså välja det avdrag man tjänar bäst på.

För att få reda på om du räknas som pendlare kan du testa dig genom att klicka på denna länken. Om du inte räknas som pendlar kan du inte kräva pendlaravdrag.

Avdragen skrivs in under följande punkter i Skattemeldingen:

3.2.7 Kost (under de första 48 månaderna i Norge kan du begära avdrag om din bostad inte har något kök eller vettiga möjligheter att laga mat, upp till 159 kr/dygn)
3.2.7 Logi (under de första 48 månaderna i Norge du kan begära avdrag för hyreskostnad för bostad i Norge)
3.2.9 Resa (du kan begära avdrag för resekostander mellan ditt hemland och Norge på allt som överstiger 22 350 kr och upp till 92 500.

Exempel:
Du har varit i Norge 150 dagar och haft en bostad utan kök. Kost-avdraget blir då 150 x 159 = 23.850 kr.

Exempel:
Du har under 2018 betalat totalt 40.000 kr för en hyreslägenhet i Norge. Du har hyreskontrakt och kan visa kvitto på att du betalt hyran. Avdraget för logi blir då 40.000 kr.

Exempel:
Du har rest flera gånger mellan Sverige och Norge (besöksresor) vilket kostat dig 15.000 kr. Avdraget blir då 0 kr eftersom det understiger gränsen på 22.350 kr.