Deklaration i Norge

Flera viktiga skatteavdrag kommer inte automatiskt, utan du måste begära dem själv i deklarationen. Det är viktigt att du fyller ut deklarationen rätt, annars får du mindre skatteåterbäring än vad du egentligen har rätt till. I värsta fall kan du få restskatt.

Norska deklarationen är tillgänglig elektroniskt från 4 april 2019.
Deklarationen i pappersform skickas 4 april till den adress du registrerat hos Skatteeaten.

Sista inlämningsdag för deklarationen är 30 april 2019. Får du ingen deklaration hemskickad och inte förstår vart du hittar deklarationen på Internet, så borde du kontakta norska Skatteetaten. Deras telefonnummer är +47 800 80 000.

Om du inte hinner deklarera till 30 april är det ingen panik. Senast 30 april kan du begära uppskov i 30 dagar. Tag då kontakt med Skatteetaten på +47 800 80 000 eller ansök genom denna länken.

Korrekt postadress !!!!!

All korrespondens från Skatteetaten blir skickad till den postadress du uppgivit när du sökte om skattekort i Norge. Det är många som av misstag uppgett fel postadress, t.ex. adressen där man bodde när man jobbade i Norge. Om du uppgett fel adress så missar du viktiga brev. Dessutom kan känsliga personuppgifter hamna i fel händer.

Du ändrar din postadress med två metoder:

1. Antingen kan du använda denna blankett, som du skickar med vanlig brevpost till det skattekontor du registrerade dig på i Norge. Kom ihåg att lägga med en kopia av ditt pass i brevet.

2. Du kan också ändra adress elektroniskt, men du måste då ha tillgång till altinn.no. Klicka på denna länk för att gå till elektronisk ansökan om adressbyte.

Deklarera på internet

Att deklarera på Internet är mycket enklare än att deklarera på papper, och dessutom får du tillbaka eventuell skatteåterbäring snabbare. För att kunna deklarera på Internet måste du registrera dig på Altinn.no

Du kan enkelt registrera dig och beställa inloggnings-koder genom denna sida. OBS! Innan du beställer koder bör du försäkra dig om att Skatteetaten har din korrekta postadressadress! (Se avsnittet ovan.)

Du som fått en pappersdeklaration kan ändå deklarera på Internet. Det är upp till dig vad du väljer.

Exempel på avdrag

Nedan följer en lista på typiska avdrag för svenskar/utlänningar som arbetar i Norge.
Lägga märke till att filmerna blev inspelade i 2018 och därmed kan någon siffra som nämns i filmen vara felaktig. Den skriftliga informationen här nedanför i varje stycke är dock korrekt!
Skatteavdrag betyder att en viss del av din lön blir skattefri - motsvarande storleken på avdraget.

Fullt Minstefradrag

Detta avdrag skriver du in under punkt 3.2.1. i Skattemeldingen

"Minstefradraget" är något som kommer automatiskt i skattemeldingen, men det är inte alltid det är korrekt och då måste du korrigera det. Principen är att om man befunnit sig i Norge hela året, så har man rätt till fullt minstefradrag.

Minstefradragets storlek baseras på hur mycket du tjänat under året:

Årsinkomst upp till 31 800 kr: minstefradraget är det samma som din årsinkomst.
Årsinkomst mellan 31 801 og 70 667 kr: minstefradraget är 31 800 kr.
Årsinkomst mellan 70 667 og 216 909 kr: minstefradraget är 45% av din årsinkomst.
Årsinkomst över 216 910 kr: minstefradrag är 97 610 kr.

Exempel:
Årsinkomst på 25.000 kr ger 25.000 kr i avdrag.
Årsinkomst på 40.000 kr ger 31.800 kr i avdrag.
Årsinkomst på 80.000 kr ger 80.000 x 0,45 = 36.000 kr i avdrag.
Årsinkomst på 300.000 kr ger 97.610 kr i avdrag

Partiellt Minstefradrag

Detta avdrag skriver du in under punkt 3.2.1. i Skattemeldingen

"Minstefradraget" är något som kommer automatiskt i skattemeldingen, men det är inte alltid det är korrekt och då måste du korrigera det. Principen är att om man befunnit sig i Norge hela året, så har man rätt till fullt minstefradrag. Om du befunnit dig i Norge bara delar av året så har du rätt till partiellt minstefradrag.

Exempel:
Har du varit i Norge upp till 1 månad så får du 1/12 av fullt minstefradrag.
Har du varit i Norge upp till 5 månader så får du 5/12 av fullt minstefradrag.

Varje påbörjad månad räknas som en ny månad. Är du i Norge i 32 dagar, så räknas detta som 2 månader.

Räkneexempel:
Du har varit i Norge under 2 månader år 2017 och tjänat 80.000 NOK. Din teoretiska årslön blir i så fall 40.000 x 12 = 480.000 NOK. Fullt minstefradrag utgör alltså 97.610 kr. (Läs stycke nr 1 ovanför "1. Fullt Minstefradrag")
Du delar sedan minstefradraget med 12 och multiplicerar med antal månader du varit i Norge:
97.610 / 12 x 2 = 16.268 NOK.

Ännu ett räkneexempel:
Du har varit i Norge under 2 månader och tjänat 30.000. Din teoretiska årslön är alltså 15.000 x 12 = 180.000 kr. Din teoretiska årslön ligger inom intervallet 72 274 - 215 340 NOK och fullt minstefradrag är alltså 45% av lönen:
180.000 x 0,45 = 81.000 NOK
Du delar sedan minstefradraget med 12 och multiplicerar med antal månader du varit i Norge:
81.000 / 12 x 2 = 13.500 NOK.

Utvidet fradragsrett

Detta avdrag skriver du in under punkt 3.2.1 i Skattemeldingen.

"Utvidet fradragsrett" gäller främst studenter eller dig som av någon anledning haft din huvudsakliga inkomst i Norge. Om 90% av din sammanlagda årsinkomst kommer från Norge, så har du rätt till "Utvidet fradragsrett". Detta betyder att du har rätt till fullt Minstefradrag även om du bara befunnit dig i Norge en del av året.

Obs! studielån och studiebidrag räknas inte som inkomst. Det är bara inkomst av tjänst eller kapital som räknas.

Exempel:
Du har under året 2017 tjänat 90.000 kr i Norge och 10.000 kr i Sverige. Eftersom din norska inkomst är minst 90% av den totala årsinkomsten så har du rätt till Utvidet fradragsrett = fullt minstefradrag.

Uträkning:
90.000 kr x 0,45 = 40.500 kr (detta är den summa du skriver under punkt 3.2.1 i Skattemeldingen).

10% Standardavdrag för utländska arbetstagare

Detta avdrag skriver du in under punkt 3.3.7. i Skattemeldingen

Detta avdrag kan man alltid söka det två första åren man jobbar i Norge, oavsett hur många dagar du befinner dig i Norge.

Därefter kan du fortsatt söka avdraget om du uppfyller båda av följande två kriterier:
1. Du har befunnit dig i Norge mindre än 183 dygn under året,
2. Du har befunnit dig i Norge mindre än 270 dygn under de sista tre åren.

Standardavdraget är 10% av din skattepliktiga inkomst. (Denna finner du under 2.1 i Skattemeldingen). Standardavdraget är max 40.000 kr.

Exempel:
Du har tjänat 100.000 kr under 2017 i Norge. Standardavdraget är 100.000 x 0,1 = 10.000 kr.

Exempel:
Du har tjänat 500.000 kr under 2017 i Norge. Eftersom 500.000 x 0,1 ger en högre summa än 40.000 så blir Standardavdraget exakt 40.000 kr.

Pendlaravdrag

Lägg märke till att Pendlaravdrag inte kan kombineras med 10% Standardavdrag för utländska arbetstagare. Man får alltså välja det avdrag man tjänar bäst på.

För att få reda på om du räknas som pendlare kan du testa dig genom att klicka på denna länken. Om du inte räknas som pendlar kan du inte kräva pendlaravdrag.

Avdragen skrivs in under följande punkter i Skattemeldingen:

3.2.7 Kost (under de första 48 månaderna i Norge kan du begära avdrag om din bostad inte har något kök eller vettiga möjligheter att laga mat, upp till 159 kr/dygn)
3.2.7 Logi (under de första 48 månaderna i Norge du kan begära avdrag för hyreskostnad för bostad i Norge)
3.2.9 Resa (du kan begära avdrag för resekostander mellan ditt hemland och Norge på allt som överstiger 22 350 kr och upp till 92 500.

Exempel:
Du har varit i Norge 150 dagar och haft en bostad utan kök. Kost-avdraget blir då 150 x 159 = 23.850 kr.

Exempel:
Du har under 2018 betalat totalt 40.000 kr för en hyreslägenhet i Norge. Du har hyreskontrakt och kan visa kvitto på att du betalt hyran. Avdraget för logi blir då 40.000 kr.

Exempel:
Du har rest flera gånger mellan Sverige och Norge (besöksresor) vilket kostat dig 15.000 kr. Avdraget blir då 0 kr eftersom det understiger gränsen på 22.350 kr.