Klicka på din yrkeskategori för att få reda på vilken lön du får hos oss:


SJUKSKÖTERSKA KOMMUN/ SJUKHUS

Vi erbjuder Norges högsta löner för sjuksköterskor. Vi har individuell lönesättning. Kontakta oss för mer info.

Grundlön (individuellt)
OB - kväll/natt/helg enligt tariff
Övertidsersättning 100%
Ersättning vid schemaändringar 50-100%
Semesterersättning 12% (14,3% >60 år)
Lagstadgad yrkesskadeförsäkring och tjänstepension (OTP)

Gratis bostad med wifi-Internet och resa ingår alltid.

Om vi är din första arbetsgivare i Norge kan du får en bonus av oss som täcker kostnaden för den norska auktorisationen.

Vi erbjuder Norges högsta löner för spec.sjuksköterskor. Vi har individuell lönesättning. Kontakta oss för mer info.

Grundlön (individuellt)
OB - kväll/natt/helg enligt tariff
Övertidsersättning 100%
Ersättning vid schemaändringar 50-100%
Semesterersättning 12% (14,3% >60 år)
Lagstadgad yrkesskadeförsäkring och tjänstepension (OTP)

Gratis bostad med wifi-Internet och resa ingår alltid.

Om vi är din första arbetsgivare i Norge kan du får en bonus av oss som täcker kostnaden för den norska auktorisationen.
Individuell lönesättning för specialistsjuksköterskor på sjukhus.

Vi betalar alltid mer än Spekter tariff.

Gratis bostad med wifi-Internet och resa ingår alltid.

Om vi är din första arbetsgivare i Norge kan du får en bonus av oss som täcker kostnaden för den norska auktorisationen.

Ta kontakt med oss för att få ett erbjudande.
UNDERSKÖTERSKA

Vi har individuell lönesättning. Kontakta oss för mer info.

Grundlön (individuellt)
OB - kväll/natt/helg enligt tariff
Övertidsersättning 50-100%
Ersättning vid schemaändringar 50-100%
Semesterersättning 12% (14,3% >60 år)
Lagstadgad yrkesskadeförsäkring och tjänstepension (OTP)

Gratis bostad med wifi-Internet och resa ingår alltid.
STUDENT (sjuksköterske-/medicin-)

Vi har individuell lönesättning. Kontakta oss för mer info.

Grundlön (individuellt)
OB - kväll/natt/helg enligt tariff
Övertidsersättning 50-100%
Ersättning vid schemaändringar 50-100%
Semesterersättning 12%
Lagstadgad yrkesskadeförsäkring och tjänstepension (OTP)

Gratis bostad med wifi-Internet och resa ingår alltid.