OBS!

Glöm inte att titta igenom alla instruktionsfilmer på denna sidan.

Följ sedan instruktionerna noga när du fyller ut timlistan.

Det är viktigt att du håller timlistan uppdaterad - helst dag för dag. Senast kl 24.00 den sista dagen varje månad skall timlistan för föregående månad vara inlämnad. I annat fall garanterar vi inte utbetalning av lön i tid.
Klicka för att se innehåll i Lektion 1

*Inloggning Recman
*Registrera vanlig arbetstid - dag/kväll
*Radera arbetstid
*Obetald/betald paus
*Röd dag/Storhelg
Klicka för att se innehåll i Lektion 2

*Använda notat-funktionen
*Extravakt
*Dubbelvakt
*Förlängd vakt
Klicka för att se innehåll i Lektion 3

*Förskjuten arbetstid